כנסים ואירועים

אוקטובר 2012 מרצה: גנאלוגיה וילדים, The Genealogy Event, ניו-יורק, ניו-יורק (ארצות הברית)
נובמבר 2011 מרצה: מחברת לוזיה, תיעוד עליית ילדים מסוריה בשנת 1945; יום העיון השביעי, העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה, תל אביב
דצמבר 2009 יו"ר מושב; יום העיון הארצי החמישי לגנאלוגיה יהודית, החברה הגנאלוגית הישראלית, תל אביב
דצמבר 2008 מרצה: 10 מילים, 7 חודשים ופגישה ב – 5 שפות; יום העיון הארצי הרביעי לגנאלוגיה יהודית, החברה הגנאלוגית הישראלית, גבעתיים
אפריל 2008 מארגן; האינטרנט כאמצעי איתור וגילוי של ניצולי שואה, מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל אביב
מרץ 2006 חבר הוועדה המארגנת, יו"ר מושב; הכנס הבינלאומי השני לגנאלוגיה יהודית ואינטרנט, מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל אביב
נובמבר 2005 מרצה: פרויקט מס"ע למחשוב ספרי העולים, יו"ר מושב; יום העיון הארצי הראשון לגנאלוגיה יהודית, החברה הגנאלוגית הישראלית, תל אביב
דצמבר 2004 חבר הוועדה המארגנת, מרצה: קהילות גנאלוגיות מקוונת; הכנס הבינלאומי הראשון לגנאלוגיה יהודית ואינטרנט, מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל אביב
יולי 2004 מרצה: גנאלוגיה למתחילים (עם יהודה דודו); הכנס הבינלאומי ה – 24 של IAJGS לגנאלוגיה יהודית, ירושלים

אפשרות הוספת התגובות סגורה.