הדרכה וייעוץ

2009 ואילך משמש כמומחה לגנאלוגיה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות דעת בסוגיות הקשורות להרכבים משפחתיים.
יולי 2009 ואילך חבר בוועדה להצעת מונחים בעברית למושגים גנאלוגיים
2010-2006 השתלמויות בחקר תולדות המשפחה בשילוב רשת האינטרנט, מוסדות ממשלתיים (ביחד עם עו"ד רוני גולן)
אפריל 2008 – אוקטובר 2009 יועץ גנאלוגי להפקה הישראלית של סדרת הטלוויזיה מבית ה – BBC, "מי אתה חושב שאתה?" (Who do You Think You Are?)
נובמבר 2007 – פברואר 2008 קורס מבוא לגנאלוגיה, בית הספר לילדים מצטיינים "רמה", רמת השרון (ביחד עם עו"ד רוני גולן)
שנה"ל תשס"ה (2004/2005) יועץ גנאלוגי לפרויקט RelatioNet (ולמיזם "נצר אחרון")

אפשרות הוספת התגובות סגורה.