השכלה

2005-כעת לימודי דוקטורט. המעבדה לטכנולוגית ידע, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת המחקר: ללמוד על הלומד המקוון באמצעות כריית נתונים ברשת. מנחה: פרופ' רפי נחמיאס.

2004 לימודי תעודה. המחלקה להוראות המדעים, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. ציון סופי: 99
2003-1999 מתמטיקה שימושית, תואר שני (MA). התכנית הביניחידתית למתמטיקה שימושית, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

כותרת המחקר: בעיות קיצון לפעולת הרוב על גרפים (תקציר). מנחה: פרופ' רון הולצמן. ציון סופי: 89

1999-1996 מתמטיקה עם מדעי המחשב, תואר ראשון בהצטיינות (BA). הפקולטה למתמטיקה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
ציון סופי: 87

אפשרות הוספת התגובות סגורה.